Justyna Kociszewska
Płeć w fotografii
Justyna Kociszewska Płeć w fotografii

wykład "Płeć w fotografii"
15 września 17.30
Muzeum Miejskie, ul. Muzealna 1


Płeć przyniosła sztuce tyle inspiracji, co i kłopotów. Kobiety przez lata były jednymi z głównych bohaterek dzieł sztuki, jednocześnie pokazywały je nam głównie męskie spojrzenia. Obecnie w ramach równościowego myślenia chciałoby się nie uwzględniać płci autorki_a w myśleniu o ich dziełach, trudno jednocześnie nie dostrzec różnic między ikonicznymi portretami kobiet Steve'a McCurry'ego a Dorothei Lange, Helmuta Newtona a Alice Springs. Świat kobiety i świat mężczyzny to często zupełnie inne światy, a fotografia świetnie odzwierciedla dynamikę ich współistnienia, czasem konkurencji i wykluczenia, a czasem kreatywnej współpracy w obalaniu granic i podziałów.

Zestawienia fotografii będą punktem wyjścia do zadania pytań o to, czym jest tzw. żeńskie spojrzenie, jak przedstawiana była kobieta w fotografii, jak fotografia kobiet, a co nie raz umykało w opowieściach o ciele, seksualności i tożsamości w twórczości mężczyzn. Czy historia fotografii ma płeć i jaka ona jest? Porozmawiamy o pracach m.in. prace Pierre'a Moliniera, Claude Cahun, Helmuta Newtona i Alice Springs, Nan Goldin, Umiko Utzu i Ugo Woatziego a także oddamy głos kobietom działającym w polskiej fotografii i ich spojrzeniu na tę branżę.

Uwaga. Niektóre obrazy prezentowane podczas wykładu będą zawierać nagość. Wykład skierowany jest do osób powyżej 18. roku życia.


Justyna Kociszewska — promotorka i menadżerka kultury specjalizująca się w medium fotografii i filmu. Od 2013 roku związana z Fotofestiwalem - Międzynarodowym Festiwalem Fotografii w Łodzi, gdzie zajmuje się komunikacją, jest członkinią rady programowej i programerką programu filmowego. Współpracowała w zakresie promocji i/lub organizacji wydarzeń z Leica Gallery Warszawa, U-jazdowski, Fundacją Archeologia Fotografii, EC1 Łódź - Miasto Kultury i wieloma miejskimi ośrodkami kultury, a w zakresie ogólnopolskiego i międzynarodowego PR-u z niezależnymi fotografami: Kacprem Kowalskim, Magdaleną i Maksymilianem Rigamontimi, Jackiem Fotą, Pawłem Jaszczukiem i Jakubem Śliwą. Swoje teksty i wywiady publikowała m.in w magazynie Kino, Ekrany i Digital Camera Polska.

Justyna Kociszewska Płeć w fotografii