Michał Szalast Aquanautica Michał Szalast Aquanautica

2 września, otwarcie wystawy
17.00 Galeria na Starówce, ul. Kościuszki 3


Całe życie we wszechświecie jest nierozerwalnie związane z cyklicznością. Życie i śmierć zdają się okresowo zamieniać miejscami. Cykliczność to podstawowa cecha niemal wszystkiego co składa się na nasz świat. Z tego punktu widzenia wydaje się, że cała Kula Ziemska jest żywym organizmem zamkniętym w cyklach dnia i nocy, pór roku lub okresach masowego wymierania. Około 250 milionów lat temu doszło na Ziemi do unicestwienia 90 procent wszystkich istniejących gatunków. Wymieranie permskie potocznie nazywane jest  matką wszystkich wymierań. Liczni naukowcy są zdania, że trwało bardzo „krótko” i mogło dokonać się w przeciągu zaledwie kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy lat. W ludzkiej skali czasu jest to jednak czas na tyle długi, że bez udziału nauki staje się dla człowieka niezauważalny. Zestaw tych zdjęć ilustruje wyimaginowany, ale przewidywany proces wymierania człowieka z powodu długotrwałych powodzi, które są konsekwencją zmian klimatu. Jeśli chcemy zdać sobie sprawę, że Ziemia jest żywym organizmem, musimy wziąć pod uwagę, że nasze ludzkie działania mogą mieć wpływ na planetę, którą zwykle nazywamy naszą matką.

Żadne ze zdjęć składających się na cykl Aquanautica nie zostało zainscenizowane przez autora.

"Wystawa została wsparta przez Instytut Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie z dotacji Studenckiego Programu Grantów Uniwersytetu Śląskiego w Opawie SGS/1/2022."


Michał Szalast — fotograf dokumentalista i filmowiec dokumentalista, urodzony na Górnym Śląsku i nierozerwalnie z nim związany; studiował historię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; pracował jako fotoreporter, filmowiec, publicysta, pedagog i kurator (m.in. stworzył wystawę Krzysztofa Gołucha W pracy, zaprezentowaną w trakcie Miesiąca Fotografii w Bratysławie w 2018 roku, był kuratorem tegorocznej wystawy Made in Opava w Muzeum Historii Katowic); niektóre z opowieści, na które patrzył swoim apartem to: Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, Albinosi nad jeziorem Wiktorii, rytuały religijne Andaluzji, komercyjna strategia przetrwania Masajów; zwycięzca konkursów fotografii prasowej (BZ WBK Press Photo, Silesian Press Photo); członek Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików; pedagog Instytutu Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie.

Michał Szalast Aquanautica